مشخصات کتاب

آموزش زبان گفتاری سوریه و لبنان با روش تطبیقی فصیح و عامیانهجلد:1نویسنده:تقوایی، حبیبنویسنده:مهدیان جویباری، فاطمهتهیه و تنظیم:اداره آموزش کارگزاران سازمان حج و زیارتناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1393

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: