مشخصات کتاب

راهنمای اماکن زیارتی در کشور سوریه (ویژه کارگزاران حج و زیارت)جلد:1نویسنده:مقدس، احسان:اداره آموزش کارگزاران سازمان حج و زیارتناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: