مشخصات کتاب

ترجمه تاریخ کربلا و حائر حسینی علیه السلامجلد:1نویسنده:کلیدار، عبدالجوادمترجم:صاحبی، مسلمناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: