مشخصات کتاب

درسنامه آشنایی با کشورهای اسلامیجلد:1نویسنده:جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات استراتژیک:روحانی، حسنناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: