مشخصات کتاب

غایة المراد في شرح نکت الإرشادجلد:1نويسنده:شهید اول، محمد بن مکیمحقق:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات اسلامی)محقق:مختاری، رضاناشر:مرکز الابحاث و الدراسات الاسلاميةمحل نشر:قمسال نشر:1373

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: