مشخصات کتاب

فاجعه منا (به روایت مطبوعات و رسانه‌های خارجی)جلد:1نویسنده:پژوهشكده حج و ز يارتناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:قم - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: