مشخصات کتاب

بررسی روایات خلافت دراندیشه اهل سنت با تاکید بر روایات «اثنا عشر خلیفة»جلد:1نویسنده:امرایی، رحیمناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:قم - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: