مشخصات کتاب

نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعهجلد:1نویسنده:زارع‌خورمیزی، محمدرضاناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:قم - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: