مشخصات کتاب

اسماع البریة ببعض ما نطقت به الوهابیة باثولوجیا الکتاب الوهابیة الموزعة في موسم الحج و العمرةجلد:1نویسنده:درخشان، عدنانمصحح:طه نیا، حسینمترجم:صالحی، مهدیناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایران سال نشر:1437

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: