مشخصات کتاب

بدعت (معیارها و پیامدها)جلد:1نویسنده:بیاتی، جعفرمترجم:حاتمی طبری، کاظمناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1390

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: