مشخصات کتاب

خیبر، شهری که فتح آن به دست علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله را خرسند کردجلد:1نویسنده:انصاری، عبد الرحمنمترجم:حسینی فاضل، مرتضیناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1392

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: