مشخصات کتاب

تاریخ وهابیانجلد:1نویسنده:صبری پاشا، ایوبمترجم:مهدی‌پور، علی‌‌اکبرناشر:طوفانمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1377

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: