مشخصات کتاب

رازها و رمزها (مروری گذرا بر اسرار و معارف حج در روایات)جلد:1نویسنده:معاونت امور روحانیون، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارتاهتمام:ترابی، اکبرناشر:موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشرمحل نشر:قم - ایرانسال نشر:1387

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: