مشخصات کتاب

شرح وظایف و ماموریت های روحانیون، معین، معینه و مدیران کاروان های حججلد:1نویسنده:معاونت امور فرهنگی حجناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1389

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: