مشخصات کتاب

تبرک جستن صحابه به لوازم و آثار رسول خدا صل الله علیه و آلهجلد:1نویسنده:کردی، محمدطاهرمترجم:انصاری، حیدرمصحح:طاهانیا، حسینناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: