مشخصات کتاب

ساختار سیاسی - اجتماعی شیعیان عراقجلد:1نویسنده:قاسمی، فرج‌اللهناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1393

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: