مشخصات کتاب

تبصرة المتعلمین في أحکام الدینجلد:1نويسنده:علامه حلی، حسن بن یوسفمترجم:شعرانی، ابو الحسنناشر:کتابفروشی اسلاميهمحل نشر:تهران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: