مشخصات کتاب

مجموعه مقالات اولین همایش حج و اقتصادجلد:1:همایش حج و اقتصاد (نخستین: 1391: تهران)ناشر:پژوهشکده حج و زیارتمحل نشر:ایران -

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: