مشخصات کتاب

حاشیة الإرشادجلد:1نويسنده:شهید ثانی، زین ‌الدین بن علیمحقق:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات اسلامی)محقق:مختاری، رضاناشر:دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز انتشاراتمحل نشر:قم

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: