مشخصات کتاب

شخصیت و امامت امیر المومنین علی (ع) در اشعار اهل سنت قرن اول هجریجلد:1نویسنده:نجفی زنجانی، حافظناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: