مشخصات کتاب

گزیده‌ای آزاد از کتاب پاسخ جوان شیعی به پرسش‌های وهابیونجلد:1نویسنده:طبری، محمدبه کوشش:نیرومند، محمدحسنناشر:سازمان حج و زیارت، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: