مشخصات کتاب

عملیات اجرایی حج در کشور جمهوری عربی مصرجلد:1نویسنده:باقری، محمدرضاتهیه و تنظیم:حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. معاونت امور بین المللناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایرانسال نشر:1393

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: