مشخصات کتاب

پرهیز از اندیشه‌های تکفیری - ترجمه : تطهیر المناهج من التكفیرجلد:1نویسنده:دشتی، عبد اللهمترجم:حاتمی طبری، کاظمناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: