مشخصات کتاب

وهابیت در ترازوی نقد (ترجمه الوهابیة دعاوی و ردود)جلد:1نویسنده:طبسی، نجم‌ الدینمترجم:سفیدرو، صفرناشر:مشعرمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب: